غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


شراب_و_عیش_نهان_چیست_کار_بی‌بنیاد
شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد    زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد
گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن    که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد
ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ    از این فسانه هزاران هزار دارد یاد
قدح به شرط ادب گیر زآن که ترکیبش    ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد
که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند    که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد
ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم    که لاله می‌دمد از خون دیده فرهاد
مگر که لاله بدانست بی‌وفایی دهر    که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد
بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم    مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد
نمی‌دهند اجازت مرا به سیر و سفر    نسیم باد مصلا و آب رکن آباد
قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ    که بسته‌اند بر ابریشم طرب دل شاد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: