غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


صوفی_ار_باده_به_اندازه_خورد_نوشش_باد
صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد    ور نه اندیشه این کار فراموشش باد
آن که یک جرعه می از دست تواند دادن    دست با شاهد مقصود در آغوشش باد
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت    آفرین بر نظر پاك خطاپوشش باد
شاه ترکان سخن مدعیان می‌شنود    شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد
گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت    جان فدای شکرین پسته خاموشش باد
چشمم از آینه‌داران خط و خالش گشت    لبم از بوسه‌ربایان بر و دوشش باد
نرگس مست نوازش کن مردم دارش    خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد
به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ    حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: