غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بنفشه_دوش_به_گل_گفت_و_خوش_نشانی_داد
بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد    که تاب من به جهان طره فلانی داد
دلم خزانه اسرار بود و دست قضا    درش ببست و کلیدش به دلستانی داد
شکسته‌وار به درگاهت آمدم که طبیب    به مومیایی لطف توام نشانی داد
تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش    که دست دادش و یاری ناتوانی داد
برو معالجه خود کن ای نصیحت‌گو    شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد
گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت    دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: