غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دیدی_ای_دل_که_غم_عشق_دگر_بار_چه_کرد
دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد    چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت    آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد
اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار    طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر    وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد
ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب    نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد
آن که پر نقش زد این دایره مینایی    کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد
فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت    یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: