غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


یارم_چو_قدح_به_دست_گیرد
یارم چو قدح به دست گیرد    بازار بتان شکست گیرد
هر کس که بدید چشم او گفت    کو محتسبی که مست گیرد
در بحر فتاده‌ام چو ماهی    تا یار مرا به شست گیرد
در پاش فتاده‌ام به زاری    آیا بود آن که دست گیرد
خرم دل آن که همچو حافظ    جامی ز می الست گیرد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: