غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


هر_که_را_با_خط_سبزت_سر_سودا_باشد
هر که را با خط سبزت سر سودا باشد    پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد
من چو از خاك لحد لاله صفت برخیزم    داغ سودای توام سر سویدا باشد
تو خود ای گوهر یک دانه کجایی آخر    کز غمت دیده مردم همه دریا باشد
از بن هر مژه‌ام آب روان است بیا    اگرت میل لب جوی و تماشا باشد
چون گل و می دمی از پرده برون آی و درآ    که دگرباره ملاقات نه پیدا باشد
ظل ممدود خم زلف توام بر سر باد    کاندر این سایه قرار دل شیدا باشد
چشمت از ناز به حافظ نکند میل آری    سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: