غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


در_نمازم_خم_ابروی_تو_بر_یاد_آمد
در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد    حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار    کآن تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد
باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند    موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد
بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم    شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
ای عروس هنر از بخت شکایت منما    حجله حسن بیارای که داماد آمد
دلفریبان نباتی همه زیور بستند    دلبر ماست که با حسن خداداد آمد
زیر بارند درختان که تعلق دارند    ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد
مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان    تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: