غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دوش_وقت_سحر_از_غصه_نجاتم_دادند
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند    واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند    باده از جام تجلی صفاتم دادند
چه مبارك سحری بود و چه فرخنده شبی    آن شب قدر که این تازه براتم دادند
بعد از این روی من و آینه وصف جمال    که در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند
من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب    مستحق بودم و این‌ها به زکاتم دادند
هاتف آن روز به من مژده این دولت داد    که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند
این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد    اجر صبری‌ست کز آن شاخ نباتم دادند
همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود    که ز بند غم ایام نجاتم دادند


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: