غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دلا_بسوز_که_سوز_تو_کارها_بکند
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند    نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند
عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش    که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند
ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند    هر آن که خدمت جام جهان نما بکند
طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک    چو درد در تو نبیند که را دوا بکند
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار    که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند
ز بخت خفته ملولم بود که بیداری    به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند
بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد    مگر دلالت این دولتش صبا بکند


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: