غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


سال‌ها_دفتر_ما_در_گرو_صهبا_بود
سال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود    رونق میکده از درس و دعای ما بود
نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان    هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود
دفتر دانش ما جمله بشویید به می    که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود
از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل    کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود
دل چو پرگار به هر سو دورانی می‌کرد    و اندر آن دایره سرگشته پا برجا بود
مطرب از درد محبت عملی می‌پرداخت    که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود
می‌شکفتم ز طرب زآن که چو گل بر لب جوی    بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود
پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان    رخصت خبث نداد ار نه حکایت‌ها بود
قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد    کاین معامل به همه عیب نهان بینا بود


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: