غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


در_ازل_هر_کو_به_فیض_دولت_ارزانی_بود
در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود    تا ابد جام مرادش همدم جانی بود
من همان ساعت که از می‌ خواستم شد توبه‌کار    گفتم این شاخ ار دهد باری پشیمانی بود
خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش    همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود
بی چراغ جام در خلوت نمی‌یارم نشست    زان که کنج اهل دل باید که نورانی بود
همت عالی طلب جام مرصع گو مباش    رند را آب عنب یاقوت رمانی بود
گر چه بی سامان نماید کار ما سهلش مبین    کاندر این کشور گدایی رشک سلطانی بود
نیک نامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار    خودپسندی جان من برهان نادانی بود
مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر میان    نستدن جام می از جانان گران جانی بود
دی عزیزی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب    ای عزیز من نه عیب آن به که پنهانی بود


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: