غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


خیال_روی_تو_در_هر_طریق_همره_ماست
خیال روی تو در هر طریق همره ماست    نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست
به رغم مدعیانی که منع عشق کنند    جمال چهره تو حجت موجه ماست
ببین که سیب زنخدان تو چه می‌گوید    هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست
اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد    گناه بخت پریشان و دست کوته ماست
به حاجب در خلوت سرای خاص بگو    فلان ز گوشه نشینان خاك درگه ماست
به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است    همیشه در نظر خاطر مرفه ماست
اگر به سالی حافظ دری زند بگشای    که سال‌هاست که مشتاق روی چون مه ماست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: