غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


الا_ای_طوطی_گویای_اسرار
الا ای طوطی گویای اسرار    مبادا خالیت شکر ز منقار
سرت سبز و دلت خوش باد جاوید    که خوش نقشی نمودی از خط یار
سخن سربسته گفتی با حریفان    خدا را زین معما پرده بردار
به روی ما زن از ساغر گلابی    که خواب آلوده‌ایم ای بخت بیدار
چه ره بود این که زد در پرده مطرب    که می‌رقصند با هم مست و هشیار
از آن افیون که ساقی در می افکند    حریفان را نه سر ماند نه دستار
سکندر را نمی‌بخشند آبی    به زور و زر میسر نیست این کار
بیا و حال اهل درد بشنو    به لفظ اندك و معنی بسیار
بت چینی عدوی دین و دل‌هاست    خداوندا دل و دینم نگه دار
به مستوران مگو اسرار مستی    حدیث جان مگو با نقش دیوار
به یمن دولت منصور شاهی    علم شد حافظ اندر نظم اشعار
خداوندی به جای بندگان کرد    خداوندا ز آفاتش نگه دار


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: