غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ای_صبا_نکهتی_از_کوی_فلانی_به_من_آر
ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر    زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر
قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد    یعنی از خاك در دوست نشانی به من آر
در کمینگاه نظر با دل خویشم جنگ است    ز ابرو و غمزه او تیر و کمانی به من آر
در غریبی و فراق و غم دل پیر شدم    ساغر می ز کف تازه جوانی به من آر
منکران را هم از این می دو سه ساغر بچشان    و گر ایشان نستانند روانی به من آر
ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن    یا ز دیوان قضا خط امانی به من آر
دلم از دست بشد دوش چو حافظ می‌گفت    کای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: