غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ای_صبا_نکهتی_از_خاك_ره_یار_بیار
ای صبا نکهتی از خاك ره یار بیار    ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار
نکته‌ای روح فزا از دهن دوست بگو    نامه‌ای خوش خبر از عالم اسرار بیار
تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام    شمه‌ای از نفحات نفس یار بیار
به وفای تو که خاك ره آن یار عزیز    بی غباری که پدید آید از اغیار بیار
گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب    بهر آسایش این دیده خونبار بیار
خامی و ساده دلی شیوه جانبازان نیست    خبری از بر آن دلبر عیار بیار
شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن    به اسیران قفس مژده گلزار بیار
کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست    عشوه‌ای زآن لب شیرین شکربار بیار
روزگاری‌ست که دل چهره مقصود ندید    ساقیا آن قدح آینه کردار بیار
دلق حافظ به چه ارزد به می‌اش رنگین کن    وآن‌گهش مست و خراب از سر بازار بیار


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: