غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


شب_وصل_است_و_طی_شد_نامه_هجر
شب وصل است و طی شد نامه هجر    سلام فیه حتی مطلع الفجر
دلا در عاشقی ثابت قدم باش    که در این ره نباشد کار بی اجر
من از رندی نخواهم کرد توبه    و لو آذیتنی بالهجر و الحجر
بر‌آی ای صبح روشن دل خدا را    که بس تاریک می‌بینم شب هجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار    فغان از این تطاول آه از این زجر
وفا خواهی جفاکش باش حافظ    فان الربح و الخسران فی التجر


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: