غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


کنار_آب_و_پای_بید_و_طبع_شعر_و_یاری_خوش
کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش    معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش
الا ای دولتی طالع که قدر وقت می‌دانی    گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش
هر آن کس را که در خاطر ز عشق دلبری‌ست    سپندی گو بر آتش نه که دارد کار و باری خوش
عروس طبع را زیور ز فکر بکر می‌بندم    بود کز دست ایامم به دست افتد نگاری خوش
شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان    که مهتابی دل‌افروز است و طرف لاله‌زاری خوش
می‌ای در کاسه چشم است ساقی را بنامیزد    که مستی می‌کند با عقل و می‌بخشد خماری خوش
به غفلت عمر شد حافظ بیا با ما به میخانه    که شنگولان سرمستت بیاموزند کاری خوش


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: