غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بامدادان_که_ز_خلوتگه_کاخ_ابداع
بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع    شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع
برکشد آینه از جیب افق چرخ و در آن    بنماید رخ گیتی به هزاران انواع
در زوایای طربخانه جمشید فلک    ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع
چنگ در غلغله آید که کجا شد منکر    جام در قهقهه آید که کجا شد مناع
وضع دوران بنگر ساغر عشرت برگیر    که به هر حالتی این است بهین اوضاع
طره شاهد دنیی همه بند است و فریب    عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع
عمر خسرو طلب ار نفع جهان می‌خواهی    که وجودی‌ست عطا بخش کریم نفاع
مظهر لطف ازل روشنی چشم امل    جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاع


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: