غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ای_رخت_چون_خلد_و_لعلت_سلسبیل
ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل    سلسبیلت کرده جان و دل سبیل
سبز پوشان خطت بر گرد لب    همچو مورانند گرد سلسبیل
ناوك چشم تو در هر گوشه‌ای    همچو من افتاده دارد صد قتیل
یا رب این آتش که در جان من است    سرد کن زآن سان که کردی بر خلیل
من نمی‌یابم مجال ای دوستان    گر چه دارد او جمالی بس جمیل
پای ما لنگ است و منزل بس دراز    دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
حافظ از سرپنجه عشق نگار    همچو مور افتاده شد در پای پیل
شاه عالم را بقا و عز و ناز    باد و هر چیزی که باشد زین قبیل


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: