غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


عاشق_روی_جوانی_خوش_نوخاسته‌ام
عاشق روی جوانی خوش نوخاسته‌ام    و از خدا دولت این غم به دعا خواسته‌ام
عاشق و رند و نظر‌‌بازم و می‌گویم فاش    تا بدانی که به چندین هنر آراسته‌ام
شرمم از خرقه آلوده خود می‌آید    که بر او وصله به صد شعبده پیراسته‌ام
خوش بسوز از غمش ای شمع که اینک من نیز    هم بدین کار کمر بسته و برخاسته‌ام
با چنین حیرتم از دست بشد صرفه کار    در غم افزوده‌ام آنچ از دل و جان کاسته‌ام
همچو حافظ به خرابات روم جامه قبا    بو که در بر کشد آن دلبر نوخاسته‌ام


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: