فال حافظ شیرازی|شبکه کاوشگر|غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


غم_زمانه_که_هیچش_کران_نمی‌بینم
غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم    دواش جز می چون ارغوان نمی‌بینم
به ترك خدمت پیر مغان نخواهم گفت    چرا که مصلحت خود در آن نمی‌بینم
ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر    چرا که طالع وقت آن چنان نمی‌بینم
نشان اهل خدا عاشقی‌ست با خود دار    که در مشایخ شهر این نشان نمی‌بینم
بدین دو دیده حیران من هزار افسوس    که با دو آینه رویش عیان نمی‌بینم
قد تو تا بشد از جویبار دیده من    به جای سرو جز آب روان نمی‌بینم
در این خمار کسم جرعه‌ای نمی‌بخشد    ببین که اهل دلی در میان نمی‌بینم
نشان موی میانش که دل در او بستم    ز من مپرس که خود در میان نمی‌بینم
من و سفینه حافظ که جز در این دریا    بضاعت سخن در فشان نمی‌بینم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: