غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


صوفی_بیا_که_خرقه_سالوس_برکشیم
صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم    وین نقش زرق را خط بطلان به سر‌کشیم
نذر و فتوح صومعه در وجه می‌نهیم    دلق ریا به آب خرابات برکشیم
فردا اگر نه روضه رضوان به ما دهند    غلمان ز روضه حور ز جنت به درکشیم
بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان    غارت کنیم باده و شاهد به بر کشیم
عشرت کنیم ور نه به حسرت کشندمان    روزی که رخت جان به جهانی دگر کشیم
سر خدا که در تتق غیب منزوی‌ست    مستانه‌اش نقاب ز رخسار برکشیم
کو جلوه‌ای ز ابروی او تا چو ماه نو    گوی سپهر در خم چوگان زر کشیم
حافظ نه حد ماست چنین لاف‌ها زدن    پای از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: