غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دوستان_وقت_گل_آن_به_که_به_عشرت_کوشیم
دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم    سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم
نیست در کس کرم و وقت طرب می‌گذرد    چاره آن است که سجاده به می بفروشیم
خوش هوایی‌ست فرح بخش خدایا بفرست    نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است    چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم
گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی    لاجرم ز آتش حرمان و هوس می‌جوشیم
می‌کشیم از قدح لاله شرابی موهوم    چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم
حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما    بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: