غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


یا_رب_آن_آهوی_مشکین_به_ختن_باز‌رسان
یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز‌رسان    وآن سهی سرو خرامان به چمن بازرسان
دل آزرده ما را به نسیمی بنواز    یعنی آن جان ز تن رفته به تن بازرسان
ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند    یار مه‌روی مرا نیز به من بازرسان
دیده‌ها در طلب لعل یمانی خون شد    یا رب آن کوکب رخشان به یمن بازرسان
برو ای طایر میمون همایون آثار    پیش عنقا سخن زاغ و زغن بازرسان
سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات    بشنو ای پیک خبرگیر و سخن بازرسان
آن که بودی وطنش دیده حافظ یا رب    به مرادش ز غریبی به وطن بازرسان


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: