غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بهار_و_گل_طرب_انگیز_گشت_و_توبه_شکن
بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن    به شادی رخ گل بیخ غم ز دل بر‌کن
رسید باد صبا غنچه در هواداری    ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن
طریق صدق بیاموز از آب صافی دل    به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن
ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر    شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن
عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد    به عینه دل و دین می‌برد به وجه حسن
صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار    برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن
حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو    به قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: