غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


باغ_مرا_چه_حاجت_سرو_و_صنوبر_است
باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است    شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است
ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته‌ای    کت خون ما حلالتر از شیر مادر است
چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه    تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم    دولت در آن سرا و گشایش در آن در است
یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب    کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است
دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت    امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است
شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم    عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است
ما آبروی فقر و قناعت نمی‌بریم    با پادشه بگوی که روزی مقدر است
حافظ چه طرفه شاخ نباتی‌ست کلک تو    کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: