غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ای_روی_ماه_منظر_تو_نوبهار_حسن
ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن    خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن
در چشم پر خمار تو پنهان فسون سحر    در زلف بی‌قرار تو پیدا قرار حسن
ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی    سروی نخاست چون قدت از جویبار حسن
خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری    فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن
از دام زلف و دانه خال تو در جهان    یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن
دایم به لطف دایه طبع از میان جان    می‌پرورد به ناز تو را در کنار حسن
گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است    کآب حیات می‌خورد از جویبار حسن
حافظ طمع برید که بیند نظیر تو    دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: