غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


نکته‌ای_دلکش_بگویم_خال_آن_مه‌رو_ببین
نکته‌ای دلکش بگویم خال آن مه‌رو ببین    عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین
عیب دل کردم که وحشی وضع و هرجایی مباش    گفت چشم شیرگیر و غنج آن آهو ببین
حلقه زلفش تماشاخانه باد صباست    جان صد صاحب دل آن‌جا بسته یک مو ببین
عابدان آفتاب از دلبر ما غافلند    ای ملامتگو خدا را رو مبین آن رو ببین
زلف دل دزدش صبا را بند بر گردن نهاد    با هواداران رهرو حیله هندو ببین
این که من در جست و جوی او ز خود فارغ شدم    کس ندیده‌ست و نبیند مثلش از هر سو ببین
حافظ ار در گوشه محراب می‌نالد رواست    ای نصیحتگو خدا را آن خم ابرو ببین
از مراد شاه منصور ای فلک سر بر‌‌متاب    تیزی شمشیر بنگر قوت بازو ببین


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: