غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


شراب_لعل_کش_و_روی_مه_جبینان_بین
شراب لعل کش و روی مه جبینان بین    خلاف مذهب آنان جمال اینان بین
به زیر دلق ملمع کمندها دارند    درازدستی این کوته آستینان بین
به خرمن دو جهان سر فرو نمی‌آرند    دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین
بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند    نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین
حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت    وفای صحبت یاران و همنشینان بین
اسیر عشق شدن چاره خلاص من است    ضمیر عاقبت اندیش پیش‌بینان بین
کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست    صفای همت پاکان و پاک‌دینان بین


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: