غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ای_خونبهای_نافه_چین_خاك_راه_تو
ای خونبهای نافه چین خاك راه تو    خورشید سایه پرور طرف کلاه تو
نرگس کرشمه می‌برد از حد برون خرام    ای من فدای شیوه چشم سیاه تو
خونم بخور که هیچ ملک با چنان جمال    از دل نیایدش که نویسد گناه تو
آرام و خواب خلق جهان را سبب تویی    زان شد کنار دیده و دل تکیه گاه تو
با هر ستاره‌ای سر و کار است هر شبم    از حسرت فروغ رخ همچو ماه تو
یاران همنشین همه از هم جدا شدند    ماییم و آستانه دولت پناه تو
حافظ طمع مبر ز عنایت که عاقبت    آتش زند به خرمن غم دود آه تو


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: