غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


خنک_نسیم_معنبر_شمامه‌ای_دلخواه
خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواه    که در هوای تو برخاست بامداد پگاه
دلیل راه شو ای طایر خجسته لقا    که دیده آب شد از شوق خاك آن درگاه
به یاد شخص نزارم که غرق خون دل است    هلال را ز کنار افق کنید نگاه
منم که بی تو نفس می‌کشم زهی خجلت    مگر تو عفو کنی ور نه چیست عذر گناه
ز دوستان تو آموخت در طریقت مهر    سپیده دم که صبا چاك زد شعار سیاه
به عشق روی تو روزی که از جهان بروم    ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه
مده به خاطر نازكت ملالت از من زود    که حافظ به خود پیچید چو مهرگیاه


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: