غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


عیشم_مدام_است_از_لعل_دلخواه
عیشم مدام است از لعل دلخواه    کارم به کام است الحمدلله
ای بخت سرکش تنگش به بر کش    گه جام زر کش گه لعل دلخواه
ما را به رندی افسانه کردند    پیران جاهل شیخان گمراه
از دست زاهد کردیم توبه    و از فعل عابد استغفرالله
جانا چه گویم شرح فراقت    چشمی و صد نم جانی و صد آه
کافر مبیناد این غم که دیده‌ست    از قامتت سرو از عارضت ماه
شوق لبت برد از یاد حافظ    درس شبانه ورد سحرگاه


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: