فال حافظ شیرازی|شبکه کاوشگر|ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ساقی_بیا_که_شد_قدح_لاله_پر_ز_می
ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می    طامات تا به چند و خرافات تا به کی
بگذر ز کبر و ناز که دیده‌ست روزگار    چین قبای قیصر و طرف کلاه کی
هشیار شو که مرغ چمن مست گشت هان    بیدار شو که خواب عدم در پی است هی
خوش نازکانه می‌چمی ای شاخ نوبهار    کآشفتگی مبادت از آشوب باد دی
بر مهر چرخ و شیوه او اعتماد نیست    ای وای بر کسی که شد ایمن ز مکر وی
فردا شراب کوثر و حور از برای ماست    و امروز نیز ساقی مه‌روی و جام می
باد صبا ز عهد صبی یاد می‌دهد    جان دارویی که غم ببرد در‌ده ای صبی
حشمت مبین و سلطنت گل که بسپرد    فراش باد هر ورقش را به زیر پی
در‌ده به یاد حاتم طی جام یک منی    تا نامه سیاه بخیلان کنیم طی
زان می که داد حسن و لطافت به ارغوان    بیرون فکند لطف مزاج از رخش به خوی
مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان    استاده است سرو و کمر بسته است نی
حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید    تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: