غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


به_صوت_بلبل_و_قمری_اگر_ننوشی_می
به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می    علاج کی کنمت آخرالدواء الکی
ذخیره‌ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار    که می‌رسند ز پی رهزنان بهمن و دی
چو گل نقاب برافکند و مرغ زد هوهو    منه ز دست پیاله چه می‌کنی هی هی
شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی داد    ز تخت جم سخنی مانده است و افسر کی
خزینه داری میراث خوارگان کفر است    به قول مطرب و ساقی به فتوی دف و نی
زمانه هیچ نبخشد که باز نستاند    مجو ز سفله مروت که شیه لا شی
نوشته‌اند بر ایوان جنه الماوی    که هر که عشوه دنیی خرید وای به وی
سخا نماند سخن طی کنم شراب کجاست    بده به شادی روح و روان حاتم طی
بخیل بوی خدا نشنود بیا حافظ    پیاله گیر و کرم ورز و الضمان علی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: