غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


چو_سرو_اگر_بخرامی_دمی_به_گلزاری
چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری    خورد ز غیرت روی تو هر گلی خاری
ز کفر زلف تو هر حلقه‌ای و آشوبی    ز سحر چشم تو هر گوشه‌ای و بیماری
مرو چو بخت من ای چشم مست یار به خواب    که در پی است ز هر سویت آه بیداری
نثار خاك رهت نقد جان من هر چند    که نیست نقد روان را بر تو مقداری
دلا همیشه مزن لاف زلف دلبندان    چو تیره رای شوی کی گشایدت کاری
سرم برفت و زمانی به سر نرفت این کار    دلم گرفت و نبودت غم گرفتاری
چو نقطه گفتمش اندر میان دایره آی    به خنده گفت که ای حافظ این چه پرگاری


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: