غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


یا_مبسما_یحاکی_درجا_من_اللالی
یا مبسما یحاکی درجا من اللالی    یا رب چه درخور آمد گردش خط هلالی
حالی خیال وصلت خوش می‌دهد فریبم    تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی
می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم    نومید کی توان بود از لطف لایزالی
ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش    تا در به در بگردم قلاش و لاابالی
از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرك    امن و شراب بی‌غش معشوق و جای خالی
چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت    حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی
صافی‌ست جام خاطر در دور آصف عهد    قم فاسقنی رحیقا اصفی من الزلال
الملک قد تباهی من جده و جده    یا رب که جاودان باد این قدر و این معالی
مسند فروز دولت کآن شکوه و شوکت    برهان ملک و ملت بونصر بوالمعالی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: