غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


نسیم_صبح_سعادت_بدان_نشان_که_تو_دانی
نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی    گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی
تو پیک خلوت رازی و دیده بر سر راهت    به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی
بگو که جان عزیزم ز دست رفت خدا را    ز لعل روح فزایش ببخش آن که تو دانی
من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست    تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی
خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است    اسیر خویش گرفتی بکش چنان که تو دانی
امید در کمر زرکشت چگونه ببندم    دقیقه‌ای‌ست نگارا در آن میان که تو دانی
یکی‌ست ترکی و تازی در این معامله حافظ    حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: