غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


صبح_است_و_ژاله_می‌چکد_از_ابر_بهمنی
صبح است و ژاله می‌چکد از ابر بهمنی    برگ صبوح ساز و بده جام یک منی
در بحر مایی و منی افتاده‌ام بیار می    تا خلاص بخشدم از مایی و منی
خون پیاله خور که حلال است خون او    در کار یار باش که کاری‌ست کردنی
ساقی به دست باش که غم در کمین ماست    مطرب نگاه دار همین ره که می‌زنی
می ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت    خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی
ساقی به بی نیازی رندان که می بده    تا بشنوی ز صوت مغنی هو الغنی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: