غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بشنو_این_نکته_که_خود_را_ز_غم_آزاده_کنی
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی    خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
آخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد    حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی
گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است    عیش با آدمی‌ای چند پری‌زاده کنی
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف    مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی
اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان    گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی
خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات    مگر از نقش پراگنده ورق ساده کنی
کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ    ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی
ای صبا بندگی خواجه جلال‌الدین کن    که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: