غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بلبل_ز_شاخ_سرو_به_گلبانگ_پهلوی
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی    می‌خواند دوش درس مقامات معنوی
یعنی بیا که آتش موسی نمود گل    تا از درخت نکته توحید بشنوی
مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی    تا خواجه می‌ خورد به غزل‌های پهلوی
جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد    زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی
این قصه عجب شنو از بخت واژگون    ما را بکشت یار به انفاس عیسوی
خوش وقت بوریا و گدایی و خواب امن    کاین عیش نیست درخور اورنگ خسروی
چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد    مخموریت مباد که خوش مست می‌روی
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر    کای نور چشم من بجز از کشته ندروی
ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد    کآشفته گشت طره دستار مولوی


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: