غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


به_ملازمان_سلطان_که_رساند_این_دعا_را
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را    که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را
ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم    مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را
مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت    ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا
دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی    تو از این چه سود داری که نمی‌کنی مدارا
همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی    به پیام آشنایان بنوازد آشنا را
چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی    دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را
به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز    که دعای صبحگاهی اثری کند شما را


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: