غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


خوشتر_ز_عیش_و_صحبت_و_باغ_و_بهار_چیست
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست    ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار    کس را وقوف نیست که انجام کار چیست
پیوند عمر بسته به مویی‌ست هوش‌دار    غمخوار خویش باش غم روزگار چیست
معنی آب زندگی و روضه ارم    جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست
مستور و مست هر دو چو از یک قبیله‌اند    ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست
راز درون پرده چه داند فلک خموش    ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست
سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست    معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست
زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست    تا در میانه خواسته کردگار چیست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: