غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


صوفی_بیا_که_آینه_صافی‌ست_جام_را
صوفی بیا که آینه صافی‌ست جام را    تا بنگری صفای می لعل فام را
راز درون پرده ز رندان مست پرس    کاین حال نیست زاهد عالی مقام را
عنقا شکار کس نشود دام بازچین    کآن جا همیشه باد به دست است دام را
در بزم دور یک دو قدح درکش و برو    یعنی طمع مدار وصال دوام را
ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش    پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را
در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند    آدم بهشت روضه دارالسلام را
ما را بر آستان تو بس حق خدمت است    ای خواجه بازبین به ترحم غلام را
حافظ مرید جام می است ای صبا برو    وز بنده بندگی برسان شیخ جام را


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: