فال حافظ شیرازی|شبکه کاوشگر|کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


کنون_که_می‌دمد_از_بوستان_نسیم_بهشت
کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت    من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت
گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز    که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت
چمن حکایت اردیبهشت می‌گوید    نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت
به می عمارت دل کن که این جهان خراب    بر آن سر است که از خاك ما بسازد خشت
وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد    چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت
مکن به نامه سیاهی ملامت من مست    که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت
قدم دریغ مدار از جنازه حافظ    که گر چه غرق گناه است می‌رود به بهشت


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: