فال حافظ شیرازی|شبکه کاوشگر|چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


چه_لطف_بود_که_ناگاه_رشحه_قلمت
چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت    حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت
به نوك خامه رقم کرده‌ای سلام مرا    که کارخانه دوران مباد بی رقمت
نگویم از من بی‌دل به سهو کردی یاد    که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت
مرا ذلیل مگردان به شکر این نعمت    که داشت دولت سرمد عزیز و محترمت
بیا که با سر زلفت قرار خواهم کرد    که گر سرم برود برندارم از قدمت
ز حال ما دلت آگه شود مگر وقتی    که لاله بردمد از خاك کشتگان غمت
روان تشنه ما را به جرعه‌ای دریاب    چو می‌دهند زلال خضر ز جام جمت
همیشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد    که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: