غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


رونق_عهد_شباب_است_دگر_بستان_را
رونق عهد شباب است دگر بستان را    می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را
ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی    خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را
گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش    خاکروب در میخانه کنم مژگان را
ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان    مضطرب حال مگردان من سرگردان را
ترسم این قوم که بر دردکشان می‌خندند    در سر کار خرابات کنند ایمان را
یار مردان خدا باش که در کشتی نوح    هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را
برو از خانه گردون به در و نان مطلب    کآن سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را
هر که را خوابگه آخر مشتی خاك است    گو چه حاجت که به افلاك کشی ایوان را
ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد    وقت آن است که بدرود کنی زندان را
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی    دام تزویر مکن چون دگران قرآن را


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: